בית הכנסת המהרש"א

תיעוד מרגש: זיץ בבית הכנסת שהיה נטוש במשך עשרות שנים

בית הכנסת נבנה לפני 600 שנה ואילו המהרש"א הרחיב אותו לצדדיו. ע"פ המסורת, את חיבורו הגדול על הש"ס חיבר המהרש"א בין כתלי בית הכנסת. גם השל"ה הקדוש התפלל במקום. ביהכ"ס נסגר ע"י הנאצים ימ"ש וייפתח בקרוב בטקס מיוחד