עצרת מספד בביהכנ"ס 'לדרמן' על הסתלקות מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל

המונים השתתפו במוצ"ש בעצרת מספד שנערכה בביה"כ 'לדרמן' בית מדרשו של רבינו רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א על הסתלקותו של מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצ"ל שם ספדו לו תמרורים הגרא"י קוק ר"י מאור התלמוד, הגר"ב שרייבר ר"י נתיב הדעת וגאב"ד אשדוד, הגר"א שכטר, הגר"י קרפ ר"י קרית מלך וחתנו מ"מ ברבנות שכונת רמת אהרון הגרמ"מ לובין, וכן השתתף זמן ממושך מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • צילום: בעריש פילמר


אנשים נשים וטף בעצרת המרכזית בבית מדרשו של שר התורה • תיעוד

אלפים השתתפו ביום חמישי בערב בעצרת המרכזית בעיר ב"ב בבית מדרשו של הגר"ח קנייבסקי בבית הכנסת לדרמן. במשתתפים נראו כל שמנה וסלתה של תושבי האזור בהם רבנים ראשי ישיבות רמי"ם משגיחים וראשי כוללים, שגדשו את היכל בית הכנסת את כל מבואותיו ואת הרחבה הסמוכה • צילום: שוקי לרר


תיעוד מרגש ממעמד הסיומים של תלמידי "לב לאחים" בהשתתפות מרן שר התורה

מאות צעירים ומבוגרים הלומדים ב'בתי המדרש' והמדרשות לצעירים 'מתחזקים' של 'לב לאחים' גדשו בליל שישי את בית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק על כל מבואותיו, במעמד אדיר לזכרו ולעילוי נשמתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל שחל ביום ראשון


לדרמן • בראשות מרן הגר"ח קנייבסקי עצרת תפילה לרפואת הגרש"י בורנשטיין

מאות התכנסו בראשות מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א לעצרת תפילה והתעוררות בבית הכנסת לדרמן בב"ב לרפואת הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך המאושפז במצב קשה במרכז הרפואי מעייני הישועה בב"ב. בעצרת נשא דברי התעוררות המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל שליט"א – צילום: שוקי לרר


עצרת ב"לדרמן" לזכרו של מרן פוסק הדור זי"ע • צפו בדברי ההספד

עצרת מספד והתעוררות התקיימה אמש (ד') בביהמ"ד 'לדרמן' בבני ברק, לזכרו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל בעל שבש הלוי, בהשתתפות מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"א • צילום: שוקי לרר-JDN


הגר"ח קנייבסקי עלה הבוקר לציון אביו הסטייפלער זצ"ל

המונים פקדו החל מאתמול בערב את ציונו של מרן בעל ה’קהילות יעקב’ זצ”ל בבית העלמין בבני ברק • בנו מרן הגאון הרב חיים קנייבסקי מסר הבוקר שיעור לזכרו לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת ‘לדרמן’ ומיד לאחר מכן עלה לציון בבית העלמין יחד עם בני משפחתו • צילום: שוקי לרר


בראשות גדולי ישראל שליט"א עצרת מספד למרן הגרי"ש אלישיב

אלפים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א נהרו אמש לעבר בית הכנסת 'לדרמן' בבני ברק, שם הצטופפו המונים בהיכלי בית המדרש ומחוצה לה לשמוע את מרנן ורבנן מסיימים את הש"ס ושומעים דברי חיזוק והתעוררות במשנת מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל – צילום: שוקי לרר JDN


במלאות השנה: עצרת מספד ב'לדרמן' על הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל

מאות מתושבי בני ברק התכנסו אמש (א) בבית הכנסת 'לדרמן' ברח' רשב"ם לעצרת מספד והתעוררות במלאות י"ב חודש להסתלקותו של ראש ישיבת פוניבז' לצעירים מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל • נשאו דברים מרנן הרבנים הגאונים: רבי ניסים קרליץ, רבי יעקב אדלשטיין רבה של רמת השרון, כ"ק אדמו"ר מצאנז, ורבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז', שליט"א, הגר"ח קנייבסקי ירד מביתו והאזין להספדים