בית המדרש הגדול בעלזא

צפו • כינוס אלפי ילדי התתי"ם בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרית בעלזא ירושלים

מעמד אדיר ונשגב התקיימה בימי הרחמים והסליחות לקראת השנה החדשה והימים הנוראים הבעל"ט, בכינוס עצרת תפילה בוקעת רקעים מיוחד "יחד שבטי ישראל" ללמעלה משלושת אלפים ילדי תלמידי תשב"ר מעיה"ק ירושלים, בהיכל ביהמ"ד הגדול בקרית בעלזא ירושלים. שעות של התרגשות עילאית עברו כשקול פעיית צאן הקדשים - תלמידי תשב"ר שהבל פיהם ללא חטא עלה בקול רעש גדול השמימה, בהתאסף רבבות תלמידי התתי"ם מכל רחבי העיר, לתפילת רבים • צילום: א.מ.ש.