בית המדרש שומרי אמונים

צפו: ר' מיילך בידרמן נועל את השובבי"ם

הרה"צ המשפיע רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א נשא דברי חיזוק והתעוררות לרגל נעילת ימי השובבי"ם, וכדרכו בקודש סחף את הקהל במשנת תורת החסידות • גלריה