בל הרבור

22 ספרי תורה ניזוקו בארבעה בתי מדרשות בבל הרבור

בסוף מבצע החילוץ והפינוי התבררה גודל הזוועה כאשר 22 ספרי תורה ניזוקו, ולכל הפחות ארבעה מהם טעונים גניזה מיידית, וכן ניזוקו 30 זוגות תפילין, ועוד הרבה ספרים, מזוזות, ותשמישי קדושה, ומגילות.