בן סורר ומורה

הורים, אל תחשבו על עצמכם. חוסו על הבנים הנושרים!

המג"ש המפורסם, הגאון רבי מנשה רייזמן שליט"א הביא במהלך שיעור בשבוע האחרון הוכחה מהתורה כי על ההורים להמשיך ולקרב את הבנים שירדו מהדרך על מנת שיחזרו למוטב • צפו