בעל התניא

ועד הכנסת אורחים בהאדיטש נערך לקראת הימים הנוראים

בעיירה האדיטש באוקראינה מקום מנוחתו של האדמו"ר הראשון לשושלת ליואבוויטש נערכים לקליטת המונים שיגיעו להשתטח על ציונו ביום הולדתו ח"י אלול בהם גם המוני הנוסעים לאומן שיעצרו ויכנסו להתפלל אצל האדמו"ר הזקן