תמונת הלילה – 200 שנה בדיוק לאחר דברי הנבואה המדהימים!

כאשר השעון הגדול הניצב על אחד מהמגדלים המפורסמים המקיפים את הקרמלין – בישר ב12 צילצוליו על חצות הלילה (שעון מוסקבה), עמדו מחסידי האדמו"ר הזקן במוסקבה, ספר התניא הק' בידם, למדו את מהשיעור היומי, שתו "לחיים" ויצאו במחול שמחה ובקשה – הסיפור המלא בפנים