האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בעריכת שולחנו לרגל הילולת הרה"ק מליז'ענסק

כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע בשילוב סיום מסכת מכות והתחלת לימוד מסכת עבודה זרה במסגרת הארגון 'חיינו' של חצה"ק • צילום: ברוך אביץ


קרית הרצוג: בביהכ"נ 'קהל חסידים' ערך האדמו"ר מזוויעהל מלווה מלכה

במוצש"ק פר' כי תשא התקיים סעודת מלווה מלכה מרכזית בבית המדרש 'קהל חסידים' בקרית הרצוג, לרגל היראצייט של בעל ה'נועם אלימלך' הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זיע"א, שחל מחר, בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מזוויעהל שליט"א • צילום: שוקי לרר


ליז'ענסק: האדמו"רים מרחמסטריווקא ולעלוב ערכו טיש הילולא משותף

ביום חמישי שעבר יום הילולת הרה"ק בעל 'נועם אלימלך' מליז'ענסק זיע"א עלו המוני בית ישראל מכל קצוות תבל לפקוד את ציונו, כ"ק אדמו"רים מרחמסטריווקא ולעלוב שליט"א עלו גם הם להשטתח על הציון וערכו טיש משותף בבנין ההכנסת אורחים