בעל קדושת יחיאל מביאלה

הילולת הרה"ק הקדושת יחיאל מביאלא זי"ע אצל נכדו האדמו"ר מביאלא

סעודת הילולת הרה''ק הקדושת יחיאל מביאלא זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מביאלא שליט''א מרמת אהרן. סעודת ההילולא נערכה בבית מדרשו של האדמו"ר שליט"א ברח' רוזנהיים ב"ב.

צפו: האדמו"ר מביאלא רמ"א בעריכת השולחן בהילולת זקנו הרה"ק ה'קדושת יחיאל' מביאלא זי"ע

צפו: כ''ק אדמו''ר מביאלא רמת אהרן שליט"א בעריכת השולחן בכ''א שבט יומא דהילולא של זקנו הרה''ק הקדושת יחיאל מביאלא זי''ע. עריכת השולחן בית מדשו ברח רוזנהיים בבני ברק.

בני ברק: האדמו"ר מביאלה פשיסחא ערך טיש לזקינו ועלה לציונו

כ"ק אדמו"ר מביאלה פשיסחא שליט"א ערך בתחילת השבוע את שולחנו לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל הקדושת יחיאל מביאלה זי"ע | למחרת עלה לפקוד את ציונו | תיעוד

הילולת האדמו"ר בעל הקדושת יחיאל מביאלה אצל נכדו

כ"ק אדמו"ר מביאלה רמת אהרן שליט"א ערך ביום חמישי את שולחנו לרגל יומא דהילולא של זקינו בעל הקדושת יחיאל זי"ע מביאלה, כן כתב אות בספר תורה שיוכנס לע"נ אביו בעל האהבת יעקב זצ"ל | תיעוד