בצל הרשב"י זי"ע מירון

אגודת זימרה וחסד בא"י תערוך במוצאי שב"ק סעודת מלווה מלכה חגיגית בציון הרשב"י

אגודת זימרה וחסד בא"י מזמינה את כל בני הישיבות מכל גווני הקשת שוחרי התורה והחסידות במוצאי שב''ק הקרובה וזו שלאחריה (פרשת עקב), לסעודת מלווה מלכה חגיגית, וריקודים עם טובי הנגנים בחצר ציון הרשב"י זיע"א.