בריו חקשור

כה אמר ה', זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך • להאזנה

ידוע ומפורסם היה בישיבתו של זקן ראשי הישבות הגרח"פ שיינברג זצ"ל כי השיר האהוב עליו ביותר היה 'כה אמר'. בכל אירוע בישיבה היו משמיעים את השיר וראש הישיבה היה בוכה בדמעות שליש