מעמד תפילה מרגש בציון הרה"ק מקרעסטיר זי"ע על תורמי "ברכת ישעיה"

"לפתוח שערי פרנסה": מעמד התפילה והזכרת שמות התורמים שהתקיים במהלך ימי הילולת הצדיק המופלא, הרה"ק רבי ישעיה'לה מקרעסטיר זי"ע, הביא את המוני בית ישראל ליטול חלק במפעלות החסד "ברכת ישעיה" ולראות ישועות


מופת הישועה של עם ישראל: שותפות במפעלות החסד "ברכת ישעיה" לזכר הרה"ק מקרעסטיר זיע"א

שותפות עם הצדיק בשביל הפרנסה שלך: עכשיו, מיד לאחר תקופת הפסח בה הוזילו המוני בית ישראל מכיסם לצרכי החג הרבים, זה הזמן לצאת מהמינוס ולפתוח שערי פרנסה. נטילת שותפות במפעלות החסד שע"י "ברכת ישעיה" והזכרת השם בציונו הק' ביומא דהילולא ג' אייר – מופת הישועה שמעידים עליו אלפי יהודים שנושעו בזכות הצדיק.