ברסלב היכל הקודש

תיעוד: הרה”צ רבי יצחק לעזער בראש השנה בבית המדרש "קלויז מוהרא"ש" באומן  

תלמידי קהילות ‘היכל הקודש’ בראשות הרה”צ רבי יצחק לעזער שליט”א התאחדו בימי ראש השנה אצל רבינו הק’ כאיש אחד בלב אחד באהבה ורעות בבית המדרש "קלויז מוהרא"ש" באומן  

מנהיג קהילות היכל הקודש שב למעונו שבארה"ב • תיעוד משהותו בארה"ק

מנהיג קהילות היכל הקודש חזר למעונו שבארה"ב צפו בתיעוד מביקורו המרומם של ראש מוסדות “היכל הקודש” בארה”ק הרה”צ רבי יצחק לעזער שליט”א שחזר למעונו שבארה”ב לאחר מסע חיזוק של מספר שבועות בקרב תלמידיו • גלריה מהביקור • צילומים: שמעון צסעדו

גלריה • ראש השנה ב'היכל הקודש' באומן

אלפי תלמידי 'היכל הקודש' בראשות הרה"צ יצחק לעזער שליט"א התאחדו בימי ראש השנה בציונו של מוהר"ן מברסלב זיע"א בעיירה אומן שבאוקראיינה כאיש אחד בלב אחד. הצצה לבית המדרש היכל הקודש "זכרון יחזקאל שרגא" - אומן

אשדוד • הרה"צ רבי יצחק לעזער חיזק את קהל חסידיו בעיר

מנהיג קהילות ברסלב "היכל הקודש" חיזק באשדוד: ביום חמישי זכתה העיר אשדוד חיזוק נפלא מפי הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א אשר דולה ומשקה מתורת רבו כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע. הרה"צ שליט"א דיבר דיבורי התחזקות על מעלת והכנה לימי השובבי"ם.