ברק חוסיין אובאמה

הרשות הפלסטינית אוזכרה פעם אחת בעימות המתמודדים • אכזבה ברמאללה

הפעם היחידה שהפלסטינים אוזכרו בעימות, היה בעת השתלחותו של מיט בברק חוסיין על אי קידום השלום בין ישראל והפלסטינים כהבטחותיו הפופוליסטיות לפני ארבע שנים בדיוק, אובאמה אפילו לא טרח להשיב

המרוץ לבית הלבן • אובאמה גבר על רומני בעימות השלישי

בתום העימות הסוער, המרתק, והמשלהב, הצליח הנשיא המכהן ברק חוסיין לגבור על מיט, ובסקרים הראשוניים שנערכו מיד עם תום העימות, הראו 48% אחוזי הצלחה לנשיא המכהן מול 40% למיט רומני מועמד הרפובליקנים

יבוא השלישי ויכריע • הערב עימות מכריע בין רומני לאובאמה

היום בלילה יישלפו הסכינים ייגמרו האימונים ותוך כדי בת שחוק מעושה על השפתיים יריבו ויתכתשו שני המתמודדים להנהגת העולם • העימות השלישי והמכריע