בר מצווה

שמחה גדולה בחצר לעלוב: בר מצווה לבן הגבאי

הר"ר שמחה קרקובסקי, גבאי כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א, הכניס את בנו שמעון משה מרדכי נ"י בעול המצוות • התברך על ידי האדמו"ר אחרי 26 שנים בלי ילדים • יעקב לדרמן תיעד