השגחה "פרטית": רוכשים בקרית גת וחוגגים בירושלים נכשלו במאכלות טריפה

האם זה יכול לקרות גם לכם? האם אפשר למנוע מקרי הונאה בכשרות? >> הפועל שהביא שומן כבש מהכפר, העופות שמתו משפעת העופות ובעל החנות שנקלע לקשיים כלכליים וביקש לעגל פינות >> מערכות הכשרות מתקשות להתמודד עם מקרי מכירת והאכלת טריפות וטוענות: המדינה צריכה להקצות תקנים למפקחי כשרות >> וגם: כך משפיע ההבדל בין כשרות הרבנות לכשרויות הפרטיות על מקרי ההונאה.