בשר מעובד

ארגון הבריאות העולמי: בשר מעובד הינו מסרטן ודאי!

בעקבות ההכרזה הדרמטית ממליצים במשרד הבריאות להגביל את כמות הבשר המעובד הנצרכת, בעיקר בקרב ילדים, ל"לא יותר מפעם בחודש" • על פי ההגדרות החדשות, בשר מעובד מסווג באותה קטגוריה של סיכון לסרטן כמו עישון