גאב"ד בודאפעסט

סעודת ט"ו בשבט בקהילת בודאפעסט ביתר עילית

בקהילת בודאפעסט בעיר ביתר עילית התקיימה סעודת ט"ו בשבט במסגרת הכולל בשולחן ערוך גאב"ד בודאפעסט הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א אמר ד"ת מענינא דיומא וכולם איחלו זה לזה שנה טובה ומתוקה ושרו שירי ט"ו בשבט ושירי ראש השנה עפ"י הרמז כי אדם עץ השדה.

גלריה: גאב"ד בודאפעסט בביקור בווינה

גאב"ד בודפסט הגה"צ רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א שהה בוינה והוזמן למסור שיחה תורנית בביכנ"ס קהל חסידים של הגאון רבי אברהם יונה שווארץ שליט"א. הגאב"ד האריך בדברי הלכה ובשיחת חיזוק לימי השובבים ולימוד שעות רצופות. וכן פקד את ציון הגאון הקדוש רבי שעפטיל הורוביץ זצוק"ל בנו של השל"ה הק' שהיה אבדק"ק וויען

סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים בשילוב שמחת השבע ברכות לנכדת גאב"ד בודאפעסט

בהשתתפות אדמו"רים ורבנים התקיים השבוע שמחת השבע ברכות לנכדת גאב"ד בודאפעסט הגה"צ רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א, בהיכל בית מדרשו בביתר עילית בשילוב סיום מסכת קידושין וסיום סדר נשים שנלמדו ע"י תלמידי קהילתו בעיר • צילום: הרב ברוך אוביץ

בודאפסט: סיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של גאב"ד קהל 'עדת יראים'

צפו בגלריה מסיום ששה סדרי משנה ביום השלושים לבנו של אב"ד קהל 'עדת יראים' בבודאפסט הרה''ג ר' משה טוביה וייסברגר שליט"א • נואמים אב"ד בודאפסט, הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל פסקי תשובות, הרה"ג רבי אברהם מרדכי רוטבלאט שליט"א שהמנוח הרב יונה זאב ויסברגר ז"ל למד אצלו כמה שנים טובות • צילום: ברוך אוביץ

בֹּא יָבוֹא בְרִנָּה • גאב"ד בודאפעסט בביקור הוד בלונדון

גאב"ד בודאפעסט השוהה בימים אלו בלונדון, מסר דרשת התחזקות בלימוד התורה, בכולל בית שלמה, בראשות הגר"מ מרקוביץ • כמו"כ העביר שיעור בהל' טהרה ופסקי הלכות מבעל שפע חיים לרגל יומא דהילולא, בכולל חסידי צאנז בעיר • אף ביקר אצל גאב"ד לונדון, הגאון רבי אפרים פאדאווא שליט"א