גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים

הגרא"ש פרענקל גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בביקור בארה"ב • תיעוד

מעמד מרומם התקיים בויליאמסבורג בארה"ב ע"י רשת הכוללים אמרי בינה – פאר שמואל • משלחת מארה"ק יצאו למגבית קודש בארה"ב בראשות הגאון רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א רב חוג חתם סופר וראש רשת הכוללים בארה"ק.

גאב"ד חוג חתם סופר י-ם יוצא לארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו 

הגאון הגדול רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים ומרבני ק"ק מהרי"ץ דושינסקיא יעמוד בראש משלחת למגבית קודש בארה"ב למען החזקת רשת הכוללים "אמרי בינה - פאר שמואל" ע"ש וזכרו של הרה"ק רבי שמואל פרענקל זי"ע בעל ה"אמרי שפר מדאראג

גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים בארה"ב לטובת רשת הכוללים שבנשיאותו • גלריה

מעמדי הוד התקיימו בארה"ב בשבועות האחרונים לתלמידי ובוגרי רשת הכוללים 'אמרי בינה – פאר שמואל' מיסודו של חבר הבד"ץ הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל גאב"ד חוג חתם סופר ובעל "אמרי בינה", כאשר בנו הגדול מ"מ הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א רב קהילת חוג חתם סופר בירושלים עמד בראש מעמדים וכינוסים מפוארים אלו והשמיע מדברותיו לטובת רשת הכוללים.

קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • שמחת נישואי בן גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים

קהל רב ובראשם אדמורי''ם ורבנים השתתפו בשמחת נישואי בן גאב"ד חוג חתם סופר ירושלים הגה"צ רבי אהרן שמואל פרענקל שליט"א ראש רשת כוללי "אמרי בינה" בארה"ק, ומרבני קהילת מהרי"ץ דושינסקיא, ובנו של כ"ק הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרענקל זצוק"ל בעל "אמרי בינה" וחבר בית דין צדק העדה החרדית • צילום: JDN