מבקר המדינה יחקור התנהלות הפרקליטות בגבעת האולפנה

בוועדה לביקורת המדינה הורו למבקר לבדוק מדוע הכריזה פרקליטות המדינה בבג"ץ בפרשת גבעת האולפנה, כי הבתים ייהרסו, והתעלמה מזכויות בעלי-הדירות ומתקדימים משפטיים. יו"ר הוועדה אורי אריאל: לעמדת הפרקליטות בבג"ץ גבעת האולפנה, יש השלכות חמורות על החברה הישראלית ועל אירועים דומים בעתיד