גורל הגר"א

104 שנות תורה והנהגה • תולדות חייו של מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל

הילדות בת"ת, השכנות עם 'הבריסקער רב', הקשר עם גדולי עולם, הנדודים באירופה, הרבצת התורה כבר בשנות הבחרות, העליה לארץ ישראל, הקמת הישיבות והנהגת הכלל • מעט מזעיר מתולדותיו של מרן מנהיג הדור שהסתלק לעולמו

דומה לגורל הגר"א: כך מכריע הגר"ח מי יהיה החזן במניין הנץ

תלמידיו של מרן שר התורה מספרים כי לעיתים קורה ולמניין הנץ בו מתפלל הגר"ח קנייבסקי מגיעים מספר חיובים המקשים לגשת לפני העמוד, ומרן שליט"א מכריע מי מהם יהיה החזן על פי גורל מיוחד שהוא עורך