גידול טבעי

כן ירבו: גידול נוסף במספר תושבי העיר בני ברק בשנה החולפת

בהתאם לנתוני משרד הפנים, שיעור התושבים בעיר בני ברק עולה בהתמדה ובאורח רצוף, חרף המצוקה הקרקעית שבה, שכן בני-ברק נבנתה לפני 94 שנה בתכנון ל-10,000 תושבים. באחרונה אושרו 10,000 יחידות דיור שתווספנה בשנים הקרובות לעיר