גירעון

יעד הגרעון – גרעון ללא יעד

צמד המילים 'יעד הגרעון' הפך ברבות השנים לגרעון ללא כל יעד מתוכנן מראש. בפתחה של כל שנת תקציב הוחלט על שינוי היעד ועל עריכת מתווה חדש, פוחת והולך, ליעד הגרעון. אבל גם בשנה שאחריה, נפתח הגרעון ונקבע לו יעד חדש, שגם הוא לא עמד במבחן המציאות.

שטייניץ: נמשיך בקיצוצים | קיצוץ חד בקצבאות הילדים

ראש הממשלה ושר האוצר מחפשים דרך לצמצם את הגירעון בענק בתקציב המדינה. ההסתפקות העיקרית של נתניהו, האם לקצץ בתקציב הבטחון או לחילופין, קיצוץ חד בקצבאות הילדים, מה שיחייב אותו להקים ממשלה ללא החרדים שימנעו ממנו קיצוץ שכזה.

מי יעני ומי יעשר | סיכום שנה כלכלי

הנדל"ן והצמיחה, האבטלה והגירעון, הדולר והמחירים, האינדיקטורים והנתונים הכלכליים המסכמים את שנת תשע"ב, משרטטים אופק מדאיג לכלכלה הישראלית >> האם יוכלו נתניהו ופישר להציל את ישראל ממיתון?