גנבים פלסטינים

נתפסה כנופיית גנבים פלסטינים אשר פעלה באזור בנימין

מלבד החדירה ליישובים, הפריצות לבתים והגניבה של רכוש רב, ניסו גם חברי הכנופיה לדרוס ולפגוע בשוטרים, במהלך ניסיון מעצר קודם • במבצע חטיבתי של חטמ״ר אפרים ובפעילות מורכבת של יחידת ׳דובדבן׳, נעצרו שבעת חברי הכנופיה