ג' חשוון

ג' חשוון: דוד הלר מרגש עם הניגון של הס"ק מרוז'ין

היום מציינים בעולם החסידות, ובחצרות בית רוז'ין, את יומא דהילולא של הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א. אומן הקלרינט, דוד הלר, מגיש ביצוע מרגש ללחן המיוחס לרוז'ינע'ר, המושר בזמנים מיוחדים אצל נכדיו האדמו"רים שליט"א. האזינו