דורית סלינגר

מחירי ביטוח החובה לרכב פרטי יוזלו משמעותית בקרוב

ההוראות החדשות יגבירו את התחרות בענף ויוזילו את דמי ביטוח החובה הנגבים מציבור הנהגים • שר האוצר, משה כחלון: "הרפורמה תשים סוף לניצול הציבור בשוק ביטוח רכב החובה"

הרפורמה נמשכת: תקנה חדשה תוזיל בכ-50% את עמלת ביטוח החיים למשכנתא

שיעור העמלה המרבי עבור פוליסות ביטוח חיים למשכנתא לא יעלה על 20% מסך הפרמיה המשולמת, בניגוד לכ-40% המשולמים כיום • נוטלי המשכנתאות מחויבים על ידי הבנקים לרכוש לעצמם ביטוח חיים, אשר במקרים רבים משווק על ידי הבנקים עצמם