דמי מזונות

הרבנות הראשית לישראל: בעלות יכולת כלכלית צריכות להשתתף במזונות ילדיהם

הרבנים קיבלו את הכרעתו של הגר"ד לאו כי החלטת מועצת הרבנות הראשית לארץ ישראל על תוספת חיוב מזונות עד גיל 15 הינו מדין צדקה ועל כן מחוייבת בכך גם האם