דנייפרופטורבסק

בדנייפרופטורבסק שבאוקראינה חנכו רחוב חדש "שניאורסון"

הרחוב נקרא על שם הרבי מליובאוויטש זצוק"ל. הרב שמואל קמינצקי, סיפר: "הרעיון לתת לרחוב את שמו של הרבי, הגיע מאוקראינים שמכירים היטב את היסטוריית המקום, וגאים בה מאוד"