הכנה עילאית לקראת ימי הפורים והפסח במשנת רבינו "הכתב סופר"

דרשות רבנו רשכבה"ג בעל ה"כתב סופר" זי"ע במהדורה מפוארת ומושלמת בהוצאת מפעל "כתב סופר השלם" שע"י מכון "דעת סופר" בראשות הרה"ג רבי אלימלך שפירא שליט"א יצאו לאור כעת במהדורה חדשה ובתוספת מרובה לאחר שאזלה המהדורה הקודמת


התרגשות בעולם התורה: הופיע במהדורה מפוארת 'דרשות מרן הכתב סופר זי"ע'

הכנה עילאית ומרוממת לימי הרחמים במשנתו יוקדת האש של רבינו הכתב סופר זי"ע – הופיע ויצא לאור עולם מהדורה מפוארת ומושלמת של דרשות מרן הכתב סופר בהוצאת מפעל "כתב סופר השלם" שע"י מכון "דעת סופר" בראשות הרה"ג רבי אלימלך שפירא שליט"א.