הערת שוליים: הסליחה המיוחדת שלומדים משולי הכביש / ד"ר יעקב צורי

משתמשי הדרכים הבין עירוניות מכירים היטב את תוספות השוליים שמעבר לקו הצהוב. בעגה מקצועית, נקראים שוליים אלה: "שוליים סלחניים". ד"ר יעקב צורי: "באחריות המדינה להרחיב את שולי הכבישים כדי לצמצם את תאונות הדרכים".