צפו • האדמו"ר מאשלג בביקור אצל אדמורי"ם ורבנים

ככלות השלושים להסתלקות כ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל יוסף מאשלג זצ"ל עלו בנו מ"מ כ"ק האדמו"ר שליט"א ואחיו הרה"צ רבי אליהו ישראל הלוי אשלג שליט"א רב בית המדרש לפקוד את הציון הקדוש בהר המנוחות, לאחר מכן יצאו לתפילה למנהרות הכותל המערבי מול מקום קודש הקודשים לישועת הכלל והפרט, במסגרת המסע עלה להתברך אצל כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א אצל גאב"ד ירושלים שליט"א והרה"צ רבי מרדכי שיינברגר שליט"א.


היום העליה לציון כ"ק מרן האדמו"ר מאשלג זצוקללה"ה ככלות ימי השלושים להסתלקותו

היום בשעות אחה"צ יעלו חסידי ואוהדי בית אשלג לציון כ"ק מרן האדמו"ר רבי יחזקאל יוסף הלוי אשלג זצוקללה"ה שנלב"ע ביום המר והנמהר ד' אב ונטמן בליל ה' אב הילולת רבינו האריז"ל הקד', הסמוך לציון אביו הרה"ק בעל עטרת שלמה וזקנו הרה"ק מרן בעל הסולם זיע"א בהר המנוחות בירושלים ובראשם בניו כ"ק אדמו"ר שליט"א ואחיו הרה"צ רבי אליהו ישראל הלוי אשלג שליט"א רב ביהמ"ד "עטרת שלמה" דחסידי אשלג.


אשלג: לאחר העלייה לציון במלאות השבעה ערך בנו האדמו"ר את שולה"ט • גלריה

עם סיום ימי השבעה עלו הבוקר בניו, תלמידיו, חסידיו ובני משפחתו של כ"ק האדמו"ר מאשלג זצ"ל, לקברו שבהר המנוחות בירושלים. לאחר מכן נערך בהיכל בית המדרש דחסידי אשלג ברחוב אבן עזרא בבני ברק, בראשות בנו ממלא מקומו כ"ק האדמו"ר שליט"א שהוכתר לממשיך דרכו בלוויה בהשתתפות החסידים • צילום: שוקי לרר