האדמו"ר מבוסטון

השבת נועם הנשמות | שבת אופרוף בחצר הקודש בוסטון נ"י

בביתר התקיימה בשבת האחרונה שמחת האופרוף לנכד כ''ק האדמו''ר מבוסטון נ''י בן לבנו הרה''צ ר' משה שמעון הורביץ שליט''א עם בת הרה''צ ר' דוד רוזנפלד רב ביהמ''ד קדושת שמואל צבי בב''ב - צפו בגלריה ברעווא דרעווין ושמחת הפרשפיל בהשתתפות האדמו''ר מבוסטון מהר נוף