האדמו"ר מבורשטין העניק את ספרו החדש לאדמו"ר מצאנז

כ"ק אדמו"ר מצאנז שליט"א השוהה בבורו פארק מזה שבוע ימים ועורך מגביות ודינרים לטובת מוסדותיו בארה"ק, הגיע בשבוע שעבר לביקור מיוחד בבית כ"ק אדמו"ר מבורשטין שליט"א, האדמו"רים שוחחו ביניהם זמן רב והעלו דיונים שונים בהלכה ובאגדה, במהלך הביקור העניק האדמו"ר מבורשטין לאורחו ספר חדש פרי עטו שראה אור לאחרונה • תמונות