האדמו"ר מברעזאן בהילולת זקינו ה'שפת אמת' מברעזאן זי"ע • גלריה

כ"ק האדמו"ר מברעזאן שליט"א בעריכת שולחנו לרגל הילולת זקינו השפת אמת מברעזאן זי"ע • בסעודת ההילולא השתתף האדמו"ר שליט"א אביו הגה"צ רבי יצחק אריה לייבוש הלפרין שליט"א רב שכונת רמות ג' • צילום: שלומי טריכטר