האדמו"ר מגארליץ ארה"ב

שמחת החתונה בחצרות שבט הלוי – גארליץ ארה"ב – טמשוואר – זידיטשויב

אדמו"רים רבנים וקהל המונים השתתפו בשמחת החתונה לנכד הגרח"מ וואזנר שליטא גאב"ד זכרון מאיר בן לבנו הגה"צ ר' ישראל וואזנר שליט"א אבדק"ק מינסק חתן כ"ק אדמו"ר מגארליץ שליט"א. הכלה היא נכדת כ"ק אדמו"ר מטמשוואר שליט"א בת לחתנו הרה"צ יעקב יצחק לאבין בן כ"ק אדמו"ר מזידיטשויב שליט"א • צילום יהודה פרקוביץ

שמחת בית טעפליק – חרדים – נדבורנה • צפו

קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מגארליץ ארה"ב שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי אלישע יונגרייז שליט"א אב"ד טעפליק ירושלים, חתן כ"ק האדמו"ר מז'ימיגארד ארה"ב שליט"א, עב"ג בת הגה"צ רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א גאב"ד חרדים, חתן כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, ובן הגה"צ רבי שלמה זלמן כץ שליט"א אב"ד קהילת תולדות אהרן בוויליאמסבורג • צילום: שוקי לרר