האדמו"ר מגארליץ ארה"ב

שמחת בית טעפליק – חרדים – נדבורנה • צפו

קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מגארליץ ארה"ב שליט"א, בן לבנו הרה"צ רבי אלישע יונגרייז שליט"א אב"ד טעפליק ירושלים, חתן כ"ק האדמו"ר מז'ימיגארד ארה"ב שליט"א, עב"ג בת הגה"צ רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א גאב"ד חרדים, חתן כ"ק מרן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, ובן הגה"צ רבי שלמה זלמן כץ שליט"א אב"ד קהילת תולדות אהרן בוויליאמסבורג • צילום: שוקי לרר