ואומר לך בדמיך חיי: שמחת הברית בחצרות זוטשקא – שאץ – גורליץ

אמש נערך שמחת הברית לנין כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א נכד לבנו הרה"צ ר' אשר ישעיה רוזנבוים חתן כ"ק האדמו"ר משאץ ונין לכ"ק האדמו"ר מגורליץ נכד לבנו הרה"צ ר' יהודה אריה הלברשטאם חתן אב"ד סערט ויז'ניץ י-ם – צילום די וואך