האדמו"ר מגור בביקור אצל האדמו"ר מסאטמאר

בקודש פנימה • האדמו"ר מגור בביקור אצל האדמו"ר מסאטמאר

לבית האכסניה של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע ביום חמישי כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א • הצדיקים שוחחו דקות ארוכות בענייני היום • צלם המסע שוקי לרר תיעד