שמחת האירוסין בחצרות תולדות צבי ספינקא – בורשטין – טאהש | צפו

קהל רב בשמחת התמאים לנכדץ כ"ק אדמו"ר מתולדות צבי ספינקא וכ"ק אדמו"ר מבורשטין עם נין כ"ק אדמו"ר הרה"ק מטאהש נכד לבנו הגה"צ אב"ד טאהש | השמחה התקיימה בביהמ"ד הגדול תולדות צבי ספינקא | צפו


וארשתיך לי: נין האדמו"ר מטאהש התארס עם נכדת האדמו"ר משאץ ויז'ניץ

אמש (ב) נחוגה שמחת האירוסין לבן הרה"צ יחזקאל שרגא לאווי שליט"א נכד כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א וחתן האדמו"ר מקרטשניף קרית גת עב"ג הכלה נכדת כ"ק אדמו"ר משאץ ויזניץ בת לבנו הרה"צ ברוך הגר שליט"א רב ביהמ"ד קהל יראים וחתן הגה"צ רבי אברהם יונה שווארץ אב"ד ווינא | השמחה נחוגה בביהמ"ד של אבי הכלה באשדוד