שמחת בית מודז'יץ – שאץ ויז'ניץ – קהל יראים – ליז'ענסק

מאות חסידים השתתפו בשמחת נשואי נכד כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א בן לחתנו הרה"צ ר' יוסף שיף בן כ"ק האדמו"ר מליזענסק. הכלה היא נכדת כ"ק אדמו"ר משאץ ויזניץ שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי ברוך הגר אבדק"ק קהל יראים אשדוד וחתן הגה"צ רבי אברהם יונה שווארץ גאב"ד וינה • צילום יהודה פרקוביץ


גלריה • עריכת השולחן של האדמו"ר מביאלא רמת אהרן לרגל הילולת הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע

עריכת השולחן של כ"ק האדמו"ר מביאלא שליט"א לכב' הילולת הרה"ק הרר"א מליזענסק זי"ע • בעריכת השולחן השתתף ג"כ כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ פלטבוש שליט"א שאף נשא מדברות קדשו לרגל ההילולא כמו כן השתתפו הגה"צ גאב"ד ביליץ שליט"א. הגר"מ גלבר רב דמונקאוטש ב"ב. כ"ק האדמו"ר מספינקא ר"א שליט"א. והגרי"י רובין מטאמשוב שליט"א.


ברית קודש • שמחת הברית לנין כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א

קהל רב השתתף בשמחת הברית מילה לנין כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א בן לנכדו הרב דוד הורוויץ בן חדב"ן הרה"צ רבי יוסף הורוויץ ראש הכולל דמונקאטש וחתן הרה"צ אב"ד בערטש חתן כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ פלטבוש שליט"א • מעמד קריאת שמע ליינען נערך בליל הוואך נאכט בשולחנו של כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א בנעילת החג • צילום JDN


גיל יגיל צדיק • שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממונקאטש

קהל רב ובראשם אדמו"רים ורבנים רבים השתתפו בשמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר ממונקאטש שליט"א, החתן הרב דוד שליט"א בן לחתנו הגה"צ רבי יוסף הורוויץ שליט"א ראש כולל מונקאטש, עב"ג הכלה בת הרה"ג רבי צבי אלימלך רוקח שליט"א אב"ד בערטש חתן האדמו"ר ממודז'יץ-פלטבוש שליט"א • צילום: JDN