האדמו"ר מנדבורנה חדרה

האדמו"ר מנדבורנה חדרה הגיע לארה"ק לרגל הילולת אביו האדמו"ר זצ"ל

כ"ק האדמו"ר מנדבורנה חדרה שליט"א המתגורר בויליאמסבורג הגיע לארה"ק לרגל הילולת אביו כ"ק האדמו"ר זצ"ל. עריכת השולחן בליל שב"ק בביהמ"ד של אביו האדמו"ר זצ"ל ברח' עוזיאל בבני ברק. ביום ראשון בצהרים יעלו לפקוד את הציון הק' בהר הזיתים ולקראת ערב יערוך את שולחנו לרגל ההילולא בביהמ"ד בבני ברק.