האדמו"ר מספינקא אשדוד

אדמו"רים ורבנים בברכת האילנות בבית הנגיד רבי אהרן פרידמן

מתפללי בית מדרש 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד יצאו לברכת אילנות בראשות הדומ"ץ הגאון הרב יוסף צבי רכניצר שליט"א והאדמו"ר מספינקא אשדוד שליט"א בחצר ביתו של הנגיד הרה"ח רבי אהרן פרידמן שליט"א מחשובי מתפללי בית המדרש • תיעוד