האדמו"ר מפאשקאן

בחשיכה: סעודת יארצייט לאדמו"ר הרה"ק האהלי יעקב מהוסיאטין

בי''ח חשון מלאו ס''א שנים לפטירתו של הרה''ק האהלי יעקב מהוסיאטין זיע''א, שנפטר בתשי''ז, לפיכך התקיימה בליל יום ההילולא, סעודת הילולא לזכרו בבית המדרש המיתולוגי של אדמור''י הוסיאטין ברח' ביאליק בת''א, בהשתתפות האדמו"ר מפאשקאן

האדמו"ר שעבד בקיבוץ והחזיק חפצי ירושה בשווי עצום • מיוחד

נצר למלכי בית רוז'ין, שבחר לקרב את הצעירים שהתגוררו בקיבוצי השומר הצעיר, מתוך אידאולוגיה סוציאליסטית עמוקה. מגזין JDN בפרופיל על האדמו"ר מפאשקאן שנפטר בה' אייר, ומעניק הצצה נדירה לחפצי הקדושה שהחזיק בירושה מאבותיו הקדושים

זקן אדמו"רי בית רוז'ין: האדמו"ר מפאשקאן זצ"ל

האדמו"ר מפאשקאן, זקן אדמו"רי בית רוז'ין וחתנו של בעל האמרי חיים מויז'ניץ, נפטר היום בביתו בירושלים בשיבה טובה, והוא בן 94 במותו. החזיק בביתו עשרות חפצי ירושה נדירים מגדולי ישראל זצוק"ל, ורבים נהנו מברכותיו ועצותיו

פאשקאן • האדמו"ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע

זקן אדמור''י בית רוז'ין כ"ק האדמו''ר מפאשקאן שליט''א בעריכת השוה''ט בליל שישי אור לג' חשון ביומא דהילולא רבא של זקנו עטרת תפארת ישראל מרן הרה''ק הסב''ק רבי ישראל מרוז'ין זיע''א • גלריה

הילולא קדישא • האדמו"ר מפאשקאן בעריכת שולחנו ביומ"ד לזקינו זי"ע

בליל שישי אור לי''ב תשרי ערך כ"ק האדמו''ר מפאשקאן שליט''א את שולחנו הטהור במעונו שבשכונת גילה בירושלים לרגל יום היארצייט של דודו הרה''ק רבי מנחם מנדל מבוהוש זיע''א וזקנו הרה''ק ר' אברהם המלאך זיע''א בהשתתפות קהל נכבד מחסידיו ואוהדיו.