מצטייני ישיבת זכרון יעקב דספינקא ארה"ב אצל האדמו"ר מקאסוב • תיעוד

בראש חודש שבט הגיעו לבית כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א מצטיני ישיבת זכרון יעקב דספינקא מארה"ב להיבחן בע"פ על חלק ממסכת קידושין, לאחר המבחן נשא בפניהם האדמו"ר דברי חיזוק לרגל ימי השובבי"ם וחילק פירות ודולר מבורך לתלמידים המצטיינים • נראים: הראש ישיבה הגר"ש וועבער, והרמי"ם הרב קלינמאן, הרב הערצאג, הרב אסטרייכער, הרב פריעדמאן.


גלריה • סיום זמן קיץ בישיבת "אורייתא" בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים

מעמד סיום הזמן וסיום הלכות שבת נערך בהיכל ישיבה גבוהה "אורייתא" בהשתתפות מרנן האדמורי"ם מערלוי וקאסוב ארה"ב שליט"א והגאון הגדול רבי לייב מינצברג שליט"א ובראשות ראש הישיבה הגאון הגדול רבי חיים שמרלר שליט"א והמנהל רוחני הרה"ג ר' דוד שפר שליט"א צוות ורבני הישיבה • תיעוד