האדמו"ר מקאפיטשניץ

מזל טוב: האדמו"רים מאלכסנדר וקאפיטשניץ השתדכו עם מהרש"א שטרן

חצרות אלכסנדר קאפיטשניץ צהלו השבוע עם היוודע דבר שמחת אירוסי נכד כ"ק אדמו"רים מאלכסנדר וקאפיטשניץ שליט"א, הכלה היא בת זקוניו של הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק ואב"ד שערי הוראה, שמחת הווארט נחוגה בבית אבי הכלה מהרש"א שטרן • גלריה

קאפיטשניץ: יארצייט, טיש והדלקת נרות

האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א הדליק את נרות החנוכה בבית מדרשו שבשכונת עזרת תורה בירושלים יחד עם ציון הילולת הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין. האדמו"ר שליט"א ערך טיש והדלקת נרות חנוכה באותו המעמד • תמונות

פארקווי: האדמו"ר מקאפיטשניץ במסיבה למען המוסדות

האדמו"ר מקאפיטשניץ שליט"א, השוהה בימים אלו בארה"ב, הגיע לפארקווי ל'מסיבת תה' שנערכה לטובת החזקת המוסדות בירושלים • וגם: תמונות מביקורו אצל כ"ק האדמו"ר מסקולען שליט"א