האדמו"ר מקאשוי זצ"ל

הילולא קמייתא של כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצוק"ל • גלריה

מאות חסידי ותלמידי בית קאשוי השתתפו בסעודת ההילולא לרגל הילולא קדישא של כ"ק האדמו"ר רבי אליעזר חיים בלום מקאשוי זצ"ל שנערך מוצ"ש ויגש בראשות אחיו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר מקאשוי שליט"א והרבנים הצדיקים שליט"א. ממחרת ביום א' ויחי עלו קהל חסידיו להעתיר על הציון הק' באהל אדמור"י קאשוי בבעדפארד היללס ניו יורק יע"א 

גלריה • הילולת כ"ק האדמו"ר מקאשוי זצוק"ל

מאות חסידי ותלמידי בית קאשוי השתתפו בסעודת ההילולא לרגל הילולא קדישא של כ"ק האדמו"ר רבי רפאל בלום מקאשוי זצ"ל שנערך ע"י בנו מ"מ כ"ק גאב"ד ור"מ קאשוי שליט"א ואחיו הרבנים שליט"א.