האדמו"ר מראדומסק

סיום מסכת בביהמ"ד דחסידי ראדאמסק בבורו פארק • גלריה

סיום מסכת ערכין נערך בשיעור הדף היומי בהיכל בית המדרש דחסידי ראדאמסק בבארא פארק ביום ב' פר' פנחס בהשתתפות כ"ק אדמו"ר מראדאמסק שליט"א שנשא דברים בחשיבות קביעת עתים לתורה.

בורו פארק: האדמו"רים מראדומסק וראדז'ין בעריכת שולחנם הטהור בסעודת מלווה מלכה

בהיכל בית המדרש דחסידי ראדומסק בבורו פארק, ערכו יחדיו כ"ק האדמו"רים מראדומסק וראדז'ין שליט"א את שולחנם הטהור בסעודת מלווה מלכה משותפת בשילוב סעודת הילולא דכ"ק האדמו"ר בעל 'הכנסת יחזקאל' מראדאמסק זצ"ל במוצאי שב"ק פר' וירא, בראשות הגה"צ אב"ד ראדומסק שליט"א • צפו