האדמו"ר מתולעת יעקב

קביעת מזוזה באגף החדש של משרדי 'שערי פרנסה טובה' באנטוורפן

עם התרחבות משרדי 'שערי פרנסה טובה' באנטוורפן, ובניית האגף החדש, הגיע כ"ק האדמו"ר מתולעת יעקב שליט"א, לביקור במשרד החדש ולקבוע מזוזה בברכה • גם הגה"צ דומ"ץ טאהש בבורו פארק שליט"א, הגיע אל המשרד, לברך את בעליו בברכת הצלחה • צילום: JDN