האחים לדיוב

האחים שהגיעו לאוקראינה לחלק מזוזות וערכו 8 בריתות

האחים לדיוב הגיעו לאוקראינה כדי לחלק מאות מזוזות ליהודי המקום | בהלכן נתקלו במספר יהודים שעדיין טרם נימולו בנסיבות שונות ואלה הכניסו אותם בבריתו של אברהם אבינו וקראו להם שמות יהודיים