הגאון מוילנא

משלחת גדולי ישראל בתפילה על קברי הגאון מוילנא והחפץ חיים • גלריה

כמנין מגדולי ישראל יצאו אמש (ד) למסע תפילה עבור תורמי קופת העיר בציוניהם הקדושים של הגאון מווילנא זצ"ל והגאון בעל החפץ חיים זצ"ל בראדין • צלם המסע שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב