הגאון רבי אליהו שלזינגר

כששופכים מי ספונז'ה על עוברים ושבים יש לזה דין של "אדם המזיק"

הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א רבה של שכונת גילה ואב"ד בירושלים, פסק כי כששופכים מי ספונז'ה על עוברים ושבים יש לזה ממש דין של "אדם המזיק" ללא כל פקפוק, וכי אם למי מהם התקלקלה המגבעת, יכול לתבוע בדין תורה מגבעת חדשה

יום העיון ה-5 של מכון "פומבדיתא" הוקדש לדיני ממונות

יום העיון ה-5 של מכון "פומבדיתא" הוקדש לדיני ממונות נערך בחסות מרכז מורשת מרן הרב מלובלין • רשימה מרתקת ביותר של סוגיות ונקודות הלכתיות בדיני ממונות, נידונו ביום העיון ע"י גדולי תורה והוראה, ובהשתתפות ציבור המשתתפים שהציגו שאלות וקושיות.